Ośrodek Myśli Psychoanalitycznej
Instytut Filozofii i Socjologii PAN
a
Marzenia senne i celebracja nieświadomości
Anna Czownicka
15 kwietnia 2021

Przełomowe znaczenie Objaśniania marzeń sennych wiąże się przede wszystkim z kwestią lokalizacji podmiotu. Sam Freud nie twierdził, iż odkrył pojęcie nieświadomości; za swoją zasługę uważał natomiast stworzenie naukowych podstaw metody jej badania. Ale teoria, którą sformułował, dokonała fundamentalnego przewrotu w myśleniu człowieka: pokazała, że iluzją jest przekonanie, jakoby podmiot był tożsamy ze świadomym umysłem. Od … Czytaj dalej Marzenia senne i celebracja nieświadomości

o nas

Żyjemy w świecie „magicznej tabliczki”, Wunderblocka. Błyskawiczna rejestracja ważnych, ale przelotnych wrażeń i myśli, które po chwili zastępowane są przez inne, ale też zapadają w otchłań pamięci, by wyłonić się z niej w przetworzonej formie – czyż nie tak działa dziś cała sfera komunikacji ? Metaforę, którą Zygmunt Freud ukuł, szukając obrazu oddającego działanie ludzkiego aparatu psychicznego, wybraliśmy jako nazwę – znak – naszej platformy internetowej, prowadzonej przez Ośrodek Myśli Psychoanalitycznej przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Nazwa ta ma oddawać charakter tego portalu, będącego w zamierzeniu przestrzenią zapisu spraw najważniejszych.

Czym są psychotopografie literackie? Uwagi wstępne
Antoni Zając
Bardzo ciekawe. Kiedy czytam tu o syllepsie topograficznej, pierwsze moje skojarzenia biegną do włoskiej analizy pola (Analytic Field Theory), gdzie pojawiające się w sesjach obrazy, sceny literackie czy filmowe wraz z ich atmosferą, czasowością ale i szczegółami, są właśnie rezerwuarami zaszyfrowanych podmiotowych sensów. Tyle że podmiotem jest para analizant/analityk.
 
OSTATNI KOMENTARZ
Modele i Metafory
20 grudnia 2020

Zarówno pisma Freuda, jak i teksty późniejszych teoretyków psychoanalizy obfitują w rozmaite, fascynujące, a często wzajemnie trudne do uzgodnienia modele i metafory ludzkiej psychiki. O tym, które z nich do dziś wydają się żywe i nośne, o tym, czym właściwie różni się model od metafory, o tym, dlaczego psychoanaliza musi rodzić wciąż nowe figury umysłu, … Czytaj dalej Modele i Metafory

#1
Call for Papers
22 grudnia 2020
  Pierwszy numer czasoPisma wunderBlock poświęcony będzie freudowskim i postfreudowskim modelom i metaforom umysłu w ich relacjach do filozoficznych koncepcji człowieka. W artykułach pomieszczonych w tym numerze podejmiemy próbę odpowiedzi m.in. na następujące pytania: Jakie zaproponowane przez Freuda modele i metafory umysłu są wciąż żywe i ważne? Jaką rolę we Freudowskim myśleniu o podmiocie odgrywają … Czytaj dalej #1

Redakcja: Barbara Barysz, Julia Jastrzębska, Zbigniew Kossowski, Andrzej Leder, Adam Lipszyc, Kazimierz Rapacki.

Kontakt: wunderblock@wunderblock.pl

Ośrodek Myśli Psychoanalitycznej