Ośrodek Myśli Psychoanalitycznej
Instytut Filozofii i Socjologii PAN
Call for papers

Drugi numer czasopisma wunderBlock poświęcony będzie freudowskim i postfreudowskim modelom i metaforom umysłu w ich relacjach do filozoficznych koncepcji człowieka. W artykułach pomieszczonych w tym numerze podejmiemy próbę odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

1. Które z zaproponowanych przez Freuda modeli i metafor umysłu są wciąż żywe i ważne? Jakiej rewizji możemy lub powinniśmy je poddać, by były bardziej aktualne i nośne?
2. Jaką rolę we Freudowskim myśleniu o podmiocie odgrywają jego koncepcje pamięci?
3. Z czego jesteśmy? Z biologii zniekształconej przez Innych czy Innego? Z fantazji? Z gry znaków?
4. Które z modeli i metafor umysłu w postfreudowskich tradycjach psychoanalitycznych wydają się najbardziej wartościowe, nośne, oryginalne?
5. Gdzie usytuowana jest obcość-w-nas? Czy nieświadome jest czymś najbardziej wewnętrznym w nas samych czy też czymś wobec nas w głębszym sensie zewnętrznym?
6. Jak w kategoriach psychoanalitycznych można myśleć o relacji między psychiką a cielesnością?
7. Czy psychoanaliza może zaoferować koncepcję podmiotowości, która ostałaby się wobec zarzutów, jakie wobec kategorii podmiotu wysuwała dwudziestowieczna filozofia? Jak ma się freudowska i postfruedowska tradycja myślenia o człowieku do rozmaitych dwudziestowiecznych podejść do konstytucji podmiotowej (np. Heidegger, Merleau-Ponty, Foucault)?

Zapraszamy do udziału w numerze. Proponowane artykuły (zredagowane zgodnie z wytycznymi dostępnymi w zakładce “Dla Autorek i Autorów”) prosimy przesyłać na adres wunderblock@wunderblock.pl do 4 czerwca 2022, godzina 21:37.