Ośrodek Myśli Psychoanalitycznej
Instytut Filozofii i Socjologii PAN
Call for papers

Call for Papers: Psychoanaliza i Seksualność

Sigmund Freud w zasadniczy sposób przyczynił się do radykalnej przemiany naszego myślenia o seksualności. Nowatorska wizja popędu, koncepcja seksualności dziecięcej, wskazanie ścisłego związku między symptomem neurotycznym a sferą seksualną to tylko niektóre z elementów jego teorii, które złożyły się na ową wielką przemianę. Zarazem swoje ujęcie seksualności twórca psychoanalizy w znacznej mierze podporządkował teorii kompleksu Edypa i perspektywie fallocentrycznej. Dziś nadszedł moment na ponowną ocenę psychoanalitycznego dziedzictwa w tej dziedzinie – a to z co najmniej czterech powodów. Po pierwsze, od czasów Freuda psychoanaliza przechodziła burzliwy i fascynujący rozwój, wypracowując nowe koncepcje. Wydaje się jednak, że w ostatnich dekadach kwestia seksualności – niegdyś centralna dla tej tradycji – zeszła w psychoanalizie na dalszy plan, a zarówno korzystne i negatywne skutki tego procesu domagają się refleksji. Po drugie, rozwój teorii feministycznej i teorii queer oraz daleko idące przemiany w obyczajowości i praktykach w sferze seksualności i tożsamości każe zadać pytanie o aktualność – bądź nieaktualność – perspektywy psychoanalitycznej i jej zdolność do mierzenia się z nowymi zjawiskami w tej sferze. Po trzecie, psychoanaliza w znacznej mierze rozgrywa się w języku. Czy to, co mówi się w psychoanalizie, pozwala na wypowiedzenie ukrytej syntaksy i semantyki seksualnego spotkania dwojga ludzi, tej jedynej w swoim rodzaju relacji, w której nic nie jest takie samo, jak gdzie indziej? Po czwarte wreszcie, psychoanalityczne myślenie o seksualności – traktowane w sposób niedogmatyczny, hybrydyzowane z innymi perspektywami – od lat stanowi źródło inspiracji dla filozofów, literaturoznawców, kulturoznawców i innych dziedzin akademickiej humanistyki, a sposobom, w jakie humaniści owym myśleniem się posługują, czas przyjrzeć się z uwagą.

Najbliższy numer naszego czasopisma chcielibyśmy poświęcić właśnie takiej wieloaspektowej ocenie potencjału psychoanalitycznej nauki o seksualności. Na artykuły, które podejmą ten wysiłek z perspektywy klinicznej, filozoficznej, literaturoznawczej lub kulturoznawczej i rzucą nowe światło na psychoanalityczne ujęcia seksualności oraz na możliwość ich wyzyskania w humanistyce lub w opisie otaczającej nas rzeczywistości, czekamy do 15 sierpnia 2024, do godziny 23:37. Teksty (zredagowane zgodnie z wytycznymi dostępnymi w zakładce “Dla Autorek i Autorów”) prosimy przesyłać na adres wunderblock@ifispan.edu.pl