Ośrodek Myśli Psychoanalitycznej
Instytut Filozofii i Socjologii PAN
O czasopiśmie

wunderBlock. Psychoanaliza i Filozofia jest periodykiem naukowym ukazującym się raz do roku, prowadzonym przez Ośrodek Myśli Psychoanalitycznej przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN.

Wydawca: Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Nowy Świat 72, Warszawa 00-330

Główna osoba do kontaktu: dr hab. Adam Lipszyc, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Nowy Świat 72, Warszawa 00-330, adamlipszyc@gmail.com

Redaguje zespół: Barbara Barysz (sekretarzyni redakcji), Agata Bielińska, Julia Jastrzębska, Ewa Kobylińska-Dehe, Zbigniew Kossowski, Andrzej Leder, Adam Lipszyc (redaktor naczelny)

Skrzynka pocztowa: wunderblock@wunderblock.pl

ISSN: 2720-4391