Ośrodek Myśli Psychoanalitycznej
Instytut Filozofii i Socjologii PAN
o nas

 

Żyjemy w świecie „magicznej tabliczki”, freudowskiego Wunderblocku. Błyskawiczna rejestracja ważnych, ale przelotnych wrażeń i myśli, które po chwili zastępowane są przez inne, ale też zapadają w otchłań pamięci, by wyłonić się z niej w przetworzonej formie – czyż nie tak działa dziś cała sfera komunikacji?

wunderBlock, metaforę, którą Zygmunt Freud ukuł, szukając obrazu oddającego działanie ludzkiego aparatu psychicznego, wybraliśmy jako nazwę – znak – naszej platformy internetowej, prowadzonej przez Ośrodek Myśli Psychoanalitycznej przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Nazwa ta ma oddawać charakter tego portalu, będącego w zamierzeniu przestrzenią zapisu spraw najważniejszych.

wunderBlock ma być jednocześnie miejscem spotkania między praktykami psychoanalizy a filozofami i przedstawicielami nauk humanistycznych. To płaszczyzna intelektualna, na której myślenie wyrastające z tradycji psychoanalitycznej wchodzi w twórczy rezonans z innymi nurtami refleksji. Wierzymy, że dzięki tej interferencji rodzić się będą nowe koncepcje i ujęcia, które pozwolą nam lepiej zrozumieć człowieka i współczesny świat.

wunderBlock obejmuje trzy odrębne, lecz współoddziałujące ze sobą strumienie.

Pierwszy strumień to ukazujące się dwa razy do roku, recenzowane pismo naukowe „wunderBlock. Psychoanaliza i Filozofia”, którego kolejne numery kolejne numery numery poświęcone są zasadniczym tematom z pogranicza psychoanalizy, filozofii i szeroko pojętej humanistyki, analizowanych z różnych perspektyw w ramach bloku artykułów akademickich. Aktualny numer, numery archiwalne oraz zasady funkcjonowania periodyku znajdą Państwo pod zakładką czasoPismo.

Strumień drugi, wunderBlog, przynosi zarówno artykuły o charakterze akademickim, jak i swobodniejsze eseje i krótsze, intensywne teksty, poruszające kluczowe kwestie współczesnego życia i myślenia. Wszystkich czytelników portalu zapraszamy do współtworzenia tego strumienia za pośrednictwem dyskusji z zamieszczonymi tekstami. Zachęcamy do przesyłania treściwych komentarzy – także tych wyraziście polemicznych – które będziemy publikowali na naszej stronie.

Wreszcie, strumień trzeci to wunderVlog, kanał transmitujący dyskusje poświęcone kluczowym zagadnieniom teorii i praktyki. Nasi goście rozmawiają tu o rozmaitych aspektach teorii psychoanalitycznych i o możliwościach spotkania między psychoanalizą a myśleniem o sztuce, polityce i rozmaitych zjawiskach społecznych.

 

Redakcja: Barbara Barysz, Agata Bielińska, Julia Jastrzębska, Ewa Kobylińska-Dehe, Zbigniew Kossowski, Andrzej Leder, Adam Lipszyc.

Kontakt: wunderblock@ifispan.edu.pl

ISSN: 2720-4391

Ośrodek Myśli Psychoanalitycznej