Ośrodek Myśli Psychoanalitycznej
Instytut Filozofii i Socjologii PAN
o nas

 

Żyjemy w świecie „magicznej tabliczki”, freudowskiego Wunderblocku. Błyskawiczna rejestracja ważnych, ale przelotnych wrażeń i myśli, które po chwili zastępowane są przez inne, ale też zapadają w otchłań pamięci, by wyłonić się z niej w przetworzonej formie – czyż nie tak działa dziś cała sfera komunikacji?

WunderBlock, metaforę, którą Zygmunt Freud ukuł, szukając obrazu oddającego działanie ludzkiego aparatu psychicznego, wybraliśmy jako nazwę – znak – naszej platformy internetowej, prowadzonej przez Ośrodek Myśli Psychoanalitycznej przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Nazwa ta ma oddawać charakter tego portalu, będącego w zamierzeniu przestrzenią zapisu spraw najważniejszych.

WunderBlock ma być jednocześnie miejscem spotkania między praktykami psychoanalizy a filozofami i przedstawicielami nauk humanistycznych. To płaszczyzna intelektualna, na której myślenie wyrastające z tradycji psychoanalitycznej wchodzi w twórczy rezonans z innymi nurtami refleksji. Wierzymy, że dzięki tej interferencji rodzić się będą nowe koncepcje i ujęcia, które pozwolą nam lepiej zrozumieć człowieka i współczesny świat.

WunderBlock obejmuje trzy odrębne, lecz współoddziałujące ze sobą strumienie.

Pierwszy strumień, wunderBlog, przynosi krótkie, intensywne teksty, poruszające kluczowe kwestie współczesnego życia i myślenia. Wszystkich czytelników portalu zapraszamy do współtworzenia tego strumienia za pośrednictwem dyskusji z zamieszczonymi tekstami. Zachęcamy do przesyłania treściwych komentarzy – także tych wyraziście polemicznych – które będziemy publikowali na naszej stronie.

Płynący obok strumień pod nazwą wunderVlog to kanał transmitujący dyskusje poświęcone kluczowym zagadnieniom teorii i praktyki. Nasi goście rozmawiają tu o rozmaitych aspektach teorii psychoanalitycznych, o ich styku ze współczesną filozofią i szerzej – humanistyką, o wpływie psychoanalitycznego podejścia na myślenie o sztuce, polityce i rozmaitych zjawiskach społecznych.

Nagrania, teksty i dyskusje publikowane w ramach obu tych strumieni będą pozostawać w interakcji, a naukowo opracowane i pogłębione tworzyć będą strumień trzeci, czyli czasoPismo o charakterze akademickim, w ramach którego zalążki myśli rodzące się na „blogu” i „vlogu” rozwijać się będą w pełnowymiarowe artykuły.

Redakcja: Barbara Barysz, Julia Jastrzębska, Ewa Kobylińska-Dehe, Zbigniew Kossowski, Andrzej Leder, Adam Lipszyc.

Kontakt: wunderblock@wunderblock.pl

Ośrodek Myśli Psychoanalitycznej