Ośrodek Myśli Psychoanalitycznej
Instytut Filozofii i Socjologii PAN
Ośrodek Myśli Psychoanalitycznej

 

Wydawcą Wunderblocku jest Ośrodek Myśli Psychoanalitycznej przy Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. OMP jednostka naukowo-badawcza, której misją jest skupianie i rozwój interdyscyplinarnego środowiska osób zajmujących się myśleniem psychoanalitycznym w różnorodnych aspektach: filozoficznym, historycznym, kulturoznawczym, literaturoznawczym, psychologicznym oraz klinicznym. Szczególnie interesuje nas dialog psychoanalityków-klinicystów z akademikami oraz integracja środowiska humanistów korzystających w swoich badaniach z narzędzi teorii psychoanalitycznych. Nasze cele realizujemy za pośrednictwem interdyscyplinarnych projektów badawczych, seminariów i konferencji, a także w ramach współpracy z zagranicznymi ośrodkami zajmującymi się szeroko rozumianą myślą psychoanalityczną. Pracę akademicką łączymy z działalnością edukacyjną, mającą na celu rozpowszechnianie wiedzy o psychoanalizie w jej różnych aspektach i odmianach.

W wymiarze klinicznym psychoanaliza od lat stosowana jest w leczeniu zaburzeń psychicznych. Zarazem też skutecznie wykorzystuje się ją w światowej humanistyce. W Polsce jednak, gdzie psychoanaliza jako praktyka kliniczna żywiołowo rozwija się od kilku dekad, obecność teorii psychoanalitycznej w przestrzeni akademickiej wydaje się wciąż niedostateczna, a interakcja między praktykami a akademikami – nikła. Ośrodek Myśli Psychoanalitycznej powstał, by to zmienić. Sądzimy, że psychoanaliza stanowi nieocenione narzędzie badań i źródło inspiracji, dzięki któremu możemy precyzyjniej opisać współczesny świat w rozmaitych jego wymiarach: psychospołecznym, politycznym i kulturowym. Ostatecznie zaś idzie nam o to, by lepiej zrozumieć, kim i czym jest człowiek.

Redakcja: Barbara Barysz, Agata Bielińska, Julia Jastrzębska, Ewa Kobylińska-Dehe, Zbigniew Kossowski, Andrzej Leder, Adam Lipszyc.

Kontakt: wunderblock@ifispan.edu.pl

ISSN: 2720-4391

Ośrodek Myśli Psychoanalitycznej