Ośrodek Myśli Psychoanalitycznej
Instytut Filozofii i Socjologii PAN
wunderVlog

Michał Łapiński o Wilfredzie Bionie

5 października 2021

Wykład Michała Łapińskiego pt. “Wilfred Ruprecht Bion (1897 – 1979) — o co chodziło temu rzecznikowi niełatwych prawd?”

Wystąpienie odbyło się 25 września 2021 w ramach wydarzenia: U-Rodziny W. R. B i o n a. Cykl 𝗨-𝗥𝗼𝗱𝘇𝗶𝗻𝘆 𝗔𝗡𝗔𝗟𝗜𝗧𝗬𝗖𝗭𝗡𝗘 jest próbą spotkań wokół postaci zmarłych Analityków, a przede wszystkim ich żywych tekstów. Będziemy starali się analizować je od strony pracy klinicznej oraz z perspektywy podstawowych pytań filozoficznych.

Gospodarze cyklu:
Ośrodek Myśli Psychoanalitycznej przy IFiS PAN
oraz Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne.

#1

Redakcja: Barbara Barysz, Julia Jastrzębska, Ewa Kobylińska-Dehe, Zbigniew Kossowski, Andrzej Leder, Adam Lipszyc.

Kontakt: wunderblock@wunderblock.pl

Ośrodek Myśli Psychoanalitycznej