Ośrodek Myśli Psychoanalitycznej
Instytut Filozofii i Socjologii PAN
wunderVlog

Modele i Metafory

20 grudnia 2020

Zarówno pisma Freuda, jak i teksty późniejszych teoretyków psychoanalizy obfitują w rozmaite, fascynujące, a często wzajemnie trudne do uzgodnienia modele i metafory ludzkiej psychiki. O tym, które z nich do dziś wydają się żywe i nośne, o tym, czym właściwie różni się model od metafory, o tym, dlaczego psychoanaliza musi rodzić wciąż nowe figury umysłu, a wreszcie o samym Wunderblocku rozmawiają Ewa Kobylińska-Dehe, Zbigniew Kossowski i Andrzej Leder.

https://youtu.be/YqmmaK7yGBo
#1

Redakcja: Barbara Barysz, Julia Jastrzębska, Ewa Kobylińska-Dehe, Zbigniew Kossowski, Andrzej Leder, Adam Lipszyc.

Kontakt: wunderblock@wunderblock.pl

Ośrodek Myśli Psychoanalitycznej