Ośrodek Myśli Psychoanalitycznej
Instytut Filozofii i Socjologii PAN
wunderVlog

Psychoanalitycy i filozofowie o Bionie

12 października 2021

O myśli W.R. Biona rozmawiają: Ewa Kobylińska-Dehe, Michał Łapiński, Bartosz Puk, Joanna Szkudlarek, Ewa Wojciechowska, Justyna Zalewska. Spotkanie prowadzi Adam Lipszyc. Rozmowa odbyła się 26 września 2021 w ramach wydarzenia: U-Rodziny W. R. B i o n a.

#1

Redakcja: Barbara Barysz, Julia Jastrzębska, Ewa Kobylińska-Dehe, Zbigniew Kossowski, Andrzej Leder, Adam Lipszyc.

Kontakt: wunderblock@wunderblock.pl

Ośrodek Myśli Psychoanalitycznej