Ośrodek Myśli Psychoanalitycznej
Instytut Filozofii i Socjologii PAN
Zasięg i zakres czasopisma

wunderBlock. Psychoanaliza i Filozofia jest interdyscyplinarnym pismem naukowym publikowanym on-line w języku polskim i angielskim.

Pismo publikuje oryginalne artykuły naukowe, które eksplorują filozoficzne konsekwencje teorii psychoanalitycznych i możliwość ich odniesienia do problemów badawczych z zakresu filozofii człowieka, filozofii społecznej, filozofii politycznej i filozofii sztuki.

Pismo ma zasięg międzynarodowy. Głównym celem czasopisma jest publikacja oryginalnych tekstów o wymienionym wyżej charakterze, a przez to stymulowanie interakcji między teorią psychoanalityczną a filozofią współczesną oraz innymi dyscyplinami humanistyki.

Wersją referencyjną czasopisma jest wydanie on-line publikowane na stronie https://wunderblock.pl/