Ośrodek Myśli Psychoanalitycznej
Instytut Filozofii i Socjologii PAN