Ośrodek Myśli Psychoanalitycznej
Instytut Filozofii i Socjologii PAN
Nieciągłość przestrzeni: miejsca
Tomasz Drzazgowski
10 stycznia 2022

W eseju O psychoanalizie i przestrzeni publikowanym wcześniej na tych łamach pisałem o specyficznie ludzkim doświadczaniu przestrzeni, w którym nie jest ona czymś, jakąś rzeczą dającą się spostrzec i opisać, lecz raczej relacją wytwarzaną między rzeczami lub między rozumem a okalającym go światem […] w doznaniach, przeżyciach, nastrojach, działaniach. Jej źródłem jest doświadczenie życia, dzięki … Czytaj dalej Nieciągłość przestrzeni: miejsca

o nas

Żyjemy w świecie „magicznej tabliczki”, Wunderblocka. Błyskawiczna rejestracja ważnych, ale przelotnych wrażeń i myśli, które po chwili zastępowane są przez inne, ale też zapadają w otchłań pamięci, by wyłonić się z niej w przetworzonej formie – czyż nie tak działa dziś cała sfera komunikacji ? Metaforę, którą Zygmunt Freud ukuł, szukając obrazu oddającego działanie ludzkiego aparatu psychicznego, wybraliśmy jako nazwę – znak – naszej platformy internetowej, prowadzonej przez Ośrodek Myśli Psychoanalitycznej przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Nazwa ta ma oddawać charakter tego portalu, będącego w zamierzeniu przestrzenią zapisu spraw najważniejszych.

Człowiek ze Srebrnego Globu
6 grudnia 2021

Dlaczego trzeba było całej planety, żeby pomieścić ego pewnego reżysera? I dlaczego nawet to się nie udało? I co to ma wspólnego z psychoanalizą? O filmie Ucieczka na Srebrny Glob rozmawiają Jan Borowicz, Ewa Modzelewska-Kossowska i Kuba Mikurda, reżyser filmu. Rozmowę prowadzi Adam Lipszyc.

wunderBlock. Psychoanaliza i Filozofia / czasopismo, nr 1 / 2022: NIESAMOWITE
„Będę przy Tobie w Twoją noc poślubną”: Lacan i Niesamowite
17 grudnia 2021
Wymiar niesamowitości, wprowadzony przez Freuda w jego słynnej pracy, sytuuje się w samym centrum psychoanalizy.[1] Jest to wymiar, w którym wszystkie pojęcia psychoanalizy łączą się ze sobą, gdzie jej różnorodne linie argumentacji tworzą jeden węzeł. Niesamowitość to jeden z kluczy do zasadniczego przedsięwzięcia wpisanego w psychoanalizę. A jednak Freud sam chyba nie do końca wie, … Czytaj dalej wunderBlock. Psychoanaliza i Filozofia / czasopismo, nr 1 / 2022: NIESAMOWITE

Redakcja: Barbara Barysz, Julia Jastrzębska, Ewa Kobylińska-Dehe, Zbigniew Kossowski, Andrzej Leder, Adam Lipszyc.

Kontakt: wunderblock@wunderblock.pl

ISSN: 2720-4391

Ośrodek Myśli Psychoanalitycznej