Ośrodek Myśli Psychoanalitycznej
Instytut Filozofii i Socjologii PAN
wunderBlog

Psychoanaliza w Polsce: Dyskusja po konferencji

30 stycznia 2021

Zakończyła się właśnie międzynarodowa konferencja Psychoanaliza w Polsce – tylko historia czy wyzwanie?, organizowana przez Ośrodek Myśli Psychoanalitycznej. Przez trzy dni dyskutowaliśmy o relacjach między psychoanalizą a ideą uniwersytetu, o napięciach między psychoanalizą a neuronauką, o wnioskach, jakie płyną z historii psychoanalizy, o obecności nauki Freuda w Polsce okresu modernistycznego i międzywojennego, o jej związkach z literaturą tej epoki, o psychoanalizie i Zagładzie, wreszcie o byciu psychoanalitykiem w trudnych czasach. Tutaj zapraszamy do komentowania wystąpień konferencyjnych. Komentarze nie muszą być krótkie!

Komentarze:

wunderBlock. Psychoanaliza i Filozofia, nr 3 / 2023: CZAS
wunderBlock. Psychoanaliza i Filozofia, nr 3 / 2023: CZAS
8 marca 2024
Ten numer poświęcony jest problematyce czasu.

Redakcja: Barbara Barysz, Agata Bielińska, Julia Jastrzębska, Ewa Kobylińska-Dehe, Zbigniew Kossowski, Andrzej Leder, Adam Lipszyc.

Kontakt: wunderblock@ifispan.edu.pl

ISSN: 2720-4391

Ośrodek Myśli Psychoanalitycznej