Ośrodek Myśli Psychoanalitycznej
Instytut Filozofii i Socjologii PAN
czasoPismo

Call for Papers

22 grudnia 2020

 

Pierwszy numer czasoPisma wunderBlock poświęcony będzie freudowskim i postfreudowskim modelom i metaforom umysłu w ich relacjach do filozoficznych koncepcji człowieka. W artykułach pomieszczonych w tym numerze podejmiemy próbę odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

  1. Jakie zaproponowane przez Freuda modele i metafory umysłu są wciąż żywe i ważne?
  2. Jaką rolę we Freudowskim myśleniu o podmiocie odgrywają jego koncepcje pamięci?
  3. Z “czego” jesteśmy? Z biologicznych instynktów? Z biologii zniekształconej przez Innych czy Innego? Z fantazji? Z gry znaków?
  4. Jakie modele i metafory umysłu w postfreudowskiej tradycji psychoanalitycznej są najbardziej wartościowe, nośne, oryginalne?
  5. Gdzie usytuowana jest obcość-w-nas? Czy nieświadome jest czyms najbardziej wewnętrznym w nas samych czy też czymś wobec nas w głębszym sensie zewnętrznym?
  6. Jak w kategoriach psychoanalitycznych można myśleć o relacji między psychiką a cielesnością?
  7. Czy psychoanaliza może zaoferować koncepcję podmiotowości, która ostałaby się wobec zarzutów, jakie wobec kategorii podmiotu wysuwała dwudziestowieczna filozofia? Jak ma się freudowska i postfruedowska tradycja myślenia o człowieku do rozmaitych dwudziestowiecznych podejść do konstytucji podmiotowej (np. Heidegger, Merleau-Ponty, Foucault)?

Zapraszamy do udziału w numerze. Abstrakty proponowanych artykułów prosimy przesyłać na adres wunderblock@wunderblock.pl do 3 kwietnia 2021.

Premiera numeru: 30 czerwca 2021, godzina 17:34.

 

 

 

#1
Call for Papers
22 grudnia 2020
  Pierwszy numer czasoPisma wunderBlock poświęcony będzie freudowskim i postfreudowskim modelom i metaforom umysłu w ich relacjach do filozoficznych koncepcji człowieka. W artykułach pomieszczonych w tym numerze podejmiemy próbę odpowiedzi m.in. na następujące pytania: Jakie zaproponowane przez Freuda modele i metafory umysłu są wciąż żywe i ważne? Jaką rolę we Freudowskim myśleniu o podmiocie odgrywają … Czytaj dalej #1

Redakcja: Barbara Barysz, Julia Jastrzębska, Zbigniew Kossowski, Andrzej Leder, Adam Lipszyc.

Kontakt: wunderblock@wunderblock.pl

Ośrodek Myśli Psychoanalitycznej